Incidentele BSO opvang (dit is géén gereserveerde plaats)
(minimale afname voor- en naschoolse opvang is 3 uur plus 1 uur vervoer)