Spe-len-der-wijs

Uitgangspunt van De Vuurtoren is om kinderen het allerbeste te bieden. Dat ze graag bij ons zijn, plezier hebben en zich thuis blijven voelen. Zo kan het kind zich optimaal ontwikkelen en ontplooien.

Wij gaan altijd uit van het individuele, unieke kind. Kinderen krijgen ruimte zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier te ontwikkelen in een veilige, gezonde en uitdagende omgeving.

Het kind krijgt natuurlijk in zijn of haar ontwikkeling te maken met anderen. Wij willen kinderen de ruimte geven om zich te ontwikkelen tot open, evenwichtige en zelfstandige mensen; we gaan er van uit dat kleine kinderen ontwikkelen door te leren en te ervaren. Door het kind in contact te brengen met andere kinderen en/of volwassenen, bevorderen we het rekening houden met anderen, het leren samenwerken en het voor zichzelf opkomen. Er is een balans tussen alleen spelen, spelen in kleine groepjes en spelen met de hele groep.

Voorspelbaarheid is belangrijk. Een vaste afwisseling van rust en actie, van spelen en verzorging (eten, slapen, verschonen), geeft houvast en een veilig gevoel. Dagelijkse afwisseling van vrij spelen en (creatieve) activiteiten die de pedagogisch medewerkers organiseren. Hoe meer variatie hoe beter, van dans, bewegen en muziek tot kleien, (voor)lezen en koken, verven en kastelen maken in de zandbak.