Veiligheid en gezondheid

Vanzelfsprekend volgen onze medewerkers de richtlijnen van het landelijk centrum hygiëne en veiligheid (ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport) en de richtlijnen van de hygiëne code voor kleine instellingen (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg) op het gebied van onder meer lichamelijke verzorging, schoonmaken en (voedsel)hygiëne.

Voor de thema’s gezondheid en veiligheid worden er jaarlijks QuickScans (risico-inventarisaties), checks en evaluaties gemaakt.

Er zijn dagelijks bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig, die in geval van calamiteiten weten te handelen. Daarnaast is De Vuurtoren uitgerust met een AED (Automatische Externe Defibrillator) en hebben alle leidsters een ‘Eerste Hulp Aan Kinderen-diploma’ van het Rode Kruis.

Kortom wij willen er alles aan doen om uw kind(eren) in een veilige en gezonde omgeving mede op te voeden.