Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

 

De AVG zorgt onder meer voor

  • versterking en uitbreiding van privacy rechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders.

 

Bescherming persoonsgegevens

Uiteraard mag u van KDV ‘De Vuurtoren’ en alle kindcentra verwachten dat er zeer zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Om die privacy te borgen en te beschermen is een privacyreglement opgesteld. De richtlijnen staan in een reglement beschreven.
U kunt ons privacyreglement hier downloaden.

KDV ‘De Vuurtoren’ bereidt zich voor en is goed op weg
Wij gaan bewust en respectvol om met de gegevens over uw kind(eren) en van u. We zijn ons aan het voorbereiden op de invoering van de Wet per 25 mei 2018. Dit betekent niet dat we nu geen zaken op orde hebben.

Zie voor verdere informatie ook:
De website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die altijd stellen aan onze leidinggevenden
(Angela Dekkers en/of Katja Cleijn Vriens).
info@de-vuurtoren.nl