Wij doen mee met VVE!

(Voorschoolse en vroegschoolse educatie)

Op ons kinderdagverblijf komt u ongetwijfeld onze handpop Raai de Kraai tegen. Raai zorgt samen met het Peuterplein programma dat we voor uw kind(eren) alle ontwikkelingsgebieden spelenderwijs stimuleren.

Het Peuterplein programma is leuk en leerzaam voor alle kinderen.
De thema-ontwikkelingsactiviteiten maken kinderen op een natuurlijke manier nieuwsgierig op het gebied van taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

VVE richt zich op het voorkomen of minimaliseren van een taalachterstand bij jonge kinderen. Ze kunnen zo met een goede basis, op de Basisschool starten.

Onze pedagogisch medewerkers zijn allen gecertificeerd voor het uitvoeren van de VVE. Hiermee zorgen we voor een optimale doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool.
Onze VVE-coach ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij het werken met Peuterplein.

Wij geloven in onze kinderen, voor iedereen gelijke kansen, en doen wat mogelijk is om hen te steunen op weg naar een glanzende toekomst.