Een “formidable” plek waar we ons allemaal thuisvoelen.

Wij heten u graag welkom aan boord samen met uw kind(eren) van 10 weken tot en met 12 jaar!

Ons Vuurtoren licht schijnt al vanaf het jaar 2000. We bieden dag- peuter- en BSO opvang aan. Kinderdagverblijf De Vuurtoren ligt aan de rand van Waalwijk en Sprang-Capelle. Dichtbij de Sprangse rotonde en de uitvalswegen richting o.a. Landgoed Driessen, Tilburg en Den Bosch. Kinderdagverblijf De Vuurtoren, dé rots in de branding, waar kinderen, ouders en leidsters zich veilig en vertrouwd voelen.

Mail of bel ons gerust voor een persoonlijke afspraak en een 1e kennismaking!

De rots in de branding

Kinderdagopvang levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en stelt de ouders in staat arbeid en zorg te combineren.
Hoe fijner de kinderopvang, des te rustiger ga je naar je werk. Als vader en moeder vind je het fijn als je je kind(eren) met een gerust hart bij de kinderopvang kunt achterlaten. Je zoekt dus de beste plek. Beste vriendjes maken gaat dan vanzelf.
KDV ‘De Vuurtoren’ is een professioneel kinderdagverblijf en voldoet aan de eisen die door De Wet Kinderopvang gesteld zijn. Wij zijn dus IKK proof!

Tarieven Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf is 52 weken open (met uitzondering van de weekenden en de Nationale Feestdagen).

Wij zijn altijd aanwezig van 7:30 uur tot 18:30 uur.

Mocht u voor 7:30 uur opvang nodig hebben of na 18:30 uur?

Dan bieden wij dit graag aan.

Trots met passie

Werken met mensjes is altijd bijzonder! Je maakt vrolijke, mooie, maar soms ook verdrietige en heftige dingen mee. Wij zijn er trots op dat we een bijdrage (hebben) mogen leveren aan de voorschoolse periode van uw kind(eren). We vinden het belangrijk dat uw kind(eren) later terug kijken op een mooie tijd bij ons kinderdagverblijf!

Angela Dekkers
Directrice

Ervaren pedagogen

Het VuurtorenTeam wordt aangestuurd door ervaren (o.a.ervaring in de opvoedingsondersteuning) beroepspedagogen Angela Dekkers en Katja Cleijn. Beiden universitair en HBO afgestudeerd.

Communicatie

COMMUNICATIE NAAR GROTE MENSEN
Wij hechten veel waarde aan de overdracht en communicatie tijdens de haal- en brengmomenten. Een ontspannen begroeting, een uitgestoken hand en zwaaien door het raam als het afscheid je kind zwaar valt, en bij het ophalen niet alleen een overdracht over eten, slapen en luiers, maar ook over ontwikkeling en activiteiten.

Veiligheid en gezondheid

Vanzelfsprekend volgen onze medewerkers de richtlijnen van het landelijk centrum hygiëne en veiligheid (ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport) en de richtlijnen van de hygiëne code voor kleine instellingen (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg) op het gebied van onder meer lichamelijke verzorging, schoonmaken en (voedsel)hygiëne.

Flexibiliteit

Bijzonder aan ‘De Vuurtoren’ is de flexibiliteit en het aanbod van opvang in uren. Ons streven is in eerste instantie om opvang te bieden die aansluit bij de wensen van ouders.