De oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die gebruik maken van het kinderdagverblijf. De leden van de oudercommissie hebben regelmatig contact met elkaar en naar behoefte komen zij bij elkaar om te vergaderen. Hier worden allerlei zaken besproken die betrekking hebben op de opvang van de kinderen. Ze kunnen advies geven of er kan advies gevraagd worden.

Het doel van de commissie is:

    • De belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen.
    • Ouders inspraak te geven over de gang van zaken in het kinderdagverblijf.
    • De communicatie te bevorderen tussen ouders en personeel van het kinderdagverblijf en tussen de ouders onderling.
    • Ouders inspraak te geven op beleidsontwikkelingen binnen het
    • kinderdagverblijf.

Meehelpen met het organiseren van de dag van de leidsters.

De oudercommissie is altijd aan te spreken. Dat kan bij het halen en brengen van de kinderen of door een mail te sturen aan oc@de-vuurtoren.nl