Communicatie naar grote mensen

Wij hechten veel waarde aan de overdracht en communicatie tijdens de haal- en brengmomenten. Een ontspannen begroeting, een uitgestoken hand en zwaaien door het raam als het afscheid je kind zwaar valt, en bij het ophalen niet alleen een overdracht over eten, slapen en luiers, maar ook over ontwikkeling en activiteiten.Wij hechten veel waarde aan de overdracht en communicatie tijdens de haal- en brengmomenten. Een ontspannen begroeting, een uitgestoken hand en zwaaien door het raam als het afscheid je kind zwaar valt, en bij het ophalen niet alleen een overdracht over eten, slapen en luiers, maar ook over ontwikkeling en activiteiten.Als organisatie streven wij ernaar de communicatie met ouders / verzorgers verder te optimaliseren en te digitaliseren.

De wereld (het tijdperk) is veranderd.

De bedrijfsstrategie van De Vuurtoren moet zich ook met de tijd meebewegen en vernieuwen. Het digitaliseren betekent voor De Vuurtoren dat we met ‘Konnect’ werken. Konnect is een aanbieder van gepersonaliseerde Apps en ouderportalen voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Wij willen het voor u als ouders/ verzorger overzichtelijk maken en nog beter processen stroomlijnen. We willen de communicatie met het thuisfront én De Vuurtoren, leuk, makkelijk & veilig aanbieden! De privacy staat hierin centraal, volgens de wet AVG.

We werken met een digitaal dagboek. Hierin kunnen ouders/verzorgers vrijblijvend bijzonderheden schrijven die voor de leidsters belangrijk zijn om te weten, zoals bv.de eet- en slaaptijden van het kind. Ouders/verzorgers kunnen ook zelf foto’s inladen. De leidster schrijft in het dagboek hoe de dag verlopen is, over de ontwikkeling , over eten en drinken.
Ieder kind krijgt een persoonlijke werkmap waarin o.a. knutselwerken, liedjes, gedichtjes bewaard worden. Wanneer kinderen naar school toe gaan, wordt hier een boek van gemaakt, een leuke herinnering voor later. Natuurlijk krijgen de kinderen ook knutselwerken mee naar huis.Minimaal 1 keer per jaar, of indien nodig vaker, wordt de ontwikkeling van de kind(eren) besproken. Dit wordt teruggekoppeld in de vorm van een 10 minuten gesprek.Het kinderdagverblijf verspreidt eens in de twee à drie maanden de nieuwsbrief ‘De Verrekijker’.

Communicatie naar kleine mensen

Pedagogisch medewerkers hebben een positieve benadering naar de kinderen toe en bieden toch orde, structuur en veiligheid bieden. Ze praten met kinderen op ooghoogte. Bij baby’s gaan de pedagogisch medewerkers op de grond zitten zodat de kinderen naar hen toe kunnen kruipen. Ze gaan in op vragen van kinderen, stimuleren de zelfstandigheid ( zelf boterhammen smeren of zelfstandig de jas aan/uit trekken). De pedagogisch medewerkers benoemen wat ze doen. Ze hebben gesprekjes met de kinderen. Dit alles om de taalontwikkeling bijvoorbeeld te stimuleren.