Administratiekosten
Administratieve handelingen/Aanvraag duplicaat jaaropgave
wijzigingen in de contracten worden 2x per jaar kosteloos aangepast daarna zullen wij € 5,- in rekening brengen per contractwijziging)