Administratieve handelingen/Aanvraag duplicaat jaaropgave (wijzigingen in de contracten worden 2x per jaar kosteloos aangepast daarna zal er € 5,- in rekening gebracht worden per contractwijziging)

Incidentele BSO opvang (dit is géén gereserveerde plaats) (minimale afname voor- en naschoolse opvang is 3 uur plus 1 uur vervoer)