Tarieven opvang

Klik hier voor onze tarieven.

Tarieven opvang 2022

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen en persoonlijke situatie. De rijksnorm is het maximale uurtarief op basis waarvan de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst wordt berekend.

Voor de dagopvang is dit € 8,50 en voor de buitenschoolse opvang is dit
€ 7,31 in 2022.

Op deze tarievenlijst worden de tarieven bruto weergegeven. Deze uurprijs heeft u nodig voor de belastingdienst. Wij verwijzen naar www.belastingdienst.nl (via toeslagen kunt u naar ‘kinderopvangtoeslag’). Daar kunt u een berekening maken wat de daadwerkelijke netto kinderopvang kosten voor u zijn.

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is 52 weken open (met uitzondering van de weekenden en Nationale Feestdagen).

De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van
7:30 uur -18:30 uur. Mocht u vóór 7:30 uur opvang nodig hebben of
na 18:30 uur? Dan bieden wij dit graag aan.
Informeer naar de mogelijkheden.