Administratieve handelingen/Aanvraag duplicaat jaaropgave
(wijzigingen in de contracten worden 2x per jaar kosteloos aangepast daarna zal er € 5,- in rekening gebracht worden per contractwijziging)